Programy

City Broker Sp. z o.o. tworzy programy ubezpieczeniowe dedykowane swoim Klientom. Programy przygotowane przez Brokera umożliwiają kompleksowe ubezpieczenie pojedynczych podmiotów na preferencyjnych warunkach dzięki efektowi.


Tworzymy programy ubezpieczeniowe dedykowane różnym rodzajom działalności oraz grupom klientów. W takich przypadkach szeroki zakres ubezpieczenia dostosowany do potrzeb danej branży jest połączony z konkurencyjną na tle rynku ceną ubezpieczenia.

Programy ubezpieczeniowe:


1. Program Pakiet Szkoła

2. Program Ubezpieczenie funkcjonariuszy publicznych

3.Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Urzędu Miasta Poznania oraz Jednostek Organizacyjnych