Likwidacja szkód

 

logowanie do programu : szkody.citybroker.pl

 

Proces likwidacji szkód to zestaw działań zmierzających do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia w związku ze zgłoszeniem wypadku ubezpieczeniowego.

W ramach serwisu brokerskiego oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w możliwie szybkim i poprawnym przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

Wsparcie, które Państwu proponujemy wyraża się w 3 zasadniczych etapach:

  • zgłoszenia roszczenia (formułowanie roszczenia, kompletowanie dokumentacji),
  • nadzór nad przebiegiem likwidacji szkody w zakładzie ubezpieczeń (kontrola terminowości i rzetelności),
  • weryfikacja wydanej decyzji (ocena zgodności decyzji z warunkami umowy, ewentualna procedura odwoławcza oraz negocjacje).

 

Dokumenty do pobrania:

 

Procedura  Zgłoszenie roszczenia do zakładu ubezpieczeń

 Wersja do wydruku (.pdf)

 Wersja edytowalna elektronicznie (.doc)

Dokumenty  w formacie Adobe PDF należy otwierać programem Adobe Reader.