Broker Miasta Poznania


W 1999 r. rozpoczęliśmy wdrażanie procedury zarządzania ryzykiem w Mieście Poznaniu. Skutecznie realizujemy go do tej pory.  Cechuje nas długoletnie doświadczenie w obsłudze Jednostek Samorządu Terytorialnego – Gmin, Powiatów oraz ich Jednostek Organizacyjnych.